Shortforms for frequently cited journals:

BTLV        Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië
IRM          International Review of Missions
KT             Koloniaal Tijdschrift
KS             Koloniale Studien
MNZG      Mededeelingen van Wege het Nederlands Zendelingen Genootschap
TNAG       Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap
TTLV        Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde

Adriani, N.

1897   “Over het Tussenzetsel in het Baree en Eenige Verwante Talen” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 34: 496-528.
1899    “De Palatalen in het Bare’e: Proeve eender Behandeling van het Klankstelsel de Bare’e-Taal” BTLV 50: 676-687.
1900   “Laolita i Sese nTaola: Het verhaal van Sese nTaola, oorspronkelijke tekst in de Bare’e-Taal (Midden Celebes) Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 51(2).
1901   “Mededeelingen omtrent de Toradjas van Midden Celebes” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 44: 215-254.
1902a   “Toradja’sche Vertellingen” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 45: 387-482.
1902b   “Laolita i Wali mPangipi: Oorsprongkelijke tekst in de Bare’e-taal (Midden-Celebes) met vertaling en aanteekeningen” BTLV 54: 203-296.
1902c   “Verhaal van Sese nTaola: Inleiding en Vertaling” Verhandelingen van het Bataviaasch Genootsvhap van Kunsten en Wetenschappen 55(1).
1903   “Toradja’sche Uilespiegel-Verhalen” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 46: 118-127.
1908   De zending in Midden-Celebes Onze Eeuw 8: 366-424.
1916   Laolita i mPonggale: Soera mPobasa anoe ndalimba ri basa Bare’e oengka ri basa Balanda (Rotterdam: Wyt).
1916   Toradjasche karaktertrekken Onze Eeuw 16: 386-404.
1918   “Het Animistisch Heidendom als godsdienst” Onze Eeuw 18, deel 1, deel 2, deel 3.
1919   Posso (Midden-Celebes (Den Haag: Boekhandel van de Zendingstudie-Raad).
1928   Bare’e-Nederlandsch Woordenboek met Nederlandsch-Bare’e Register (Leiden: E.J. Brill).
1931   Spraakkunst der Bare’e-Taal. (Bandoeng: A.C. Nix & Co.)
1932   Verzamelde Geschriften van Dr. N. Adriani. (Haarlem: De Erven F. Bohn N.V.)

Adriani, N. & A.C. Kruyt

1898   “Van Posso naar Parigi, Sigi and Lindu” Mededeelingen NZG 42: 369-535.
1899   “Van Posso naar Todjo” Mededeelingen NZG 43(1): 1-46.
1900   “Van Poso naar Mori” Mededeelingen NZG 44(1): 135-214.
1912    De Bare’e-Sprekende Toradjas van Midden-Celebes Volume 1,  Volume 2 (3 vols.) (Batavia: Landsdrukkerij).
1913   “De Economische Toestanden, de Handel en Nijverheid der Toradja’s, op Celebes.” Tijdschrift voor Economische Geographie 4: 403-9.

Arts, J. A.

1985   “Zending en bestuur op Midden-Celebes tussen 1890 en 1920. Van samenwerking naar confrontatie en eigen verantwoordelijkheid.” In Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlands-Indië. J. van Goor, ed., 85-122. (Utrecht: HES Uitgevers)

Beurden, A.I.P.J. van

1985   “De Indische ‘Goldrush’, goudmijnbouw en belied” in J. van Goor, ed. Imperialisme in de Marge: De afronding van Nederlands-Indië (Utrecht, Netherlands: HES Uitgevers), 179-226.

Blink, H.

1905-7    Nederlandsch Oost- en West-Indië: Geographisch, Ethnographisch en Economisch Beschreven. 2 vols. Leiden: E.J. Brill

Braam Morris. D.F. van

1889   Het Landschap Loehoe, Getrokken uit een Rapport”  Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 32: 498-555.

Broersma, R.

1931a   “Gorontalo, een handelscentrum van Noord Selebes” TNAG 48: 221-38.
1931b   “De beteekenis van Selebes Oostkust voor den Handel” TNAG 48: 1039-49.

Brouwer, K. J.

1951   Dr. A.C. Kruyt: Dienaar der Toradja’s. Den Haag: J.N. Voorhoeve.

Esser, S.J.

1964   De Uma-Taal (West Midden-Celebes): Spraakkunstige Schets en Teksten” Verhandelingen van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde 43 (‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff).

Fraassen, Ch. F. van.

1991   “De Positie van Luwu in Zuid- en Centraal-Sulawesi.” in Excursies in Celebes. Harry A. Poeze and Pim Schoorl, eds., 1-20. Leiden: KITLV Uitgeverij.

Gallas, P. A.

1900   “Bijdrage tot de Kennis van het Landschap Posso.” TNAG XVII: 801-14.

Goedhart, O.H.

1908   “Drie Landschappen in Celebes (Banggai, Boengkoe, Mori)” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 50: 442-548.

Goor, J. van

1986   “Imperialisme in de Marge?” In Imperialisme in de Marge: De Afronding van Nederlands-Indië. J. van Goor, ed., 9-18. Utrecht: H & S Uitgevers

Hegener, Michiel

1990   Guerrilla in Mori: Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de Tweede Wereldoorlog (Amsterdam: Uitgeverij Contact).

Hissink, W.G.

1912a   “NOTA van toelichting over de Berglandschappen boven het Paloedal” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 54: 1-26
1912b   “NOTA van toelichting betreffende de zelf-besturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 54: 58-126.

Hoëvell, G.W.W.C. Baron van

1891   “De Assistent-Residentie Gorontalo, voor zover die onder Rechtstreeksch Bestuur is Gebracht” Tijdschrift KNAG 2nd series, 8(1): 26-43.
1893a   “Todjo, Posso en Saoesoe” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 35(1): 1-47.
1893b   “Bijschrift bij de Kaart der Tomini-Bocht.” TNAG Second Series (X): 64-72

Horn, N.A. van

1997   “Het Indisch Handelshuis Bauermann in de negenteinde eeuw” NEHA Jaarboek 60: 137-58.

Horsting, L. H. C.

n.d.    Uit Het Land Van Kruyt: Wat Midden-Celebes Ons Hollanders Leeren Kan. (Bandoeng: A.C. Nix & Co.)

Jansen, Rien

1989   “De Economische Ontwikkeling van Celebes 1900-1938.” Jambatan 7 (2): 65-79

Kraemer, Hendrik

, ed.
1935   Dr N. Adriani. (Amsterdam: H.J. Paris).

Kruyt, A. C.

1892   “Mijne eerste reis van Gorontalo naar Poso (Posso) met den Gouvernementsstoomer ‘Zeeduif’ 4-16 Februari 1892” Mededeelingen NZG 36(2): 225-56.
1893a   “Grammaticale Schets van de Bare’e-Taal.” BTLV 42: 203-33.
1893b   “Eenige feesten bij de Poso-Alfoeren.” MNZG 37: 115-129.
1893c   “Mijne eerste ervaringen te Poso (vervolg)” Mededeelingen NZG 37(1): 1-30.
1893d   “Mijne tweede reis van Gorontalo naar Poso” Mededeelingen NZG 37(1): 101-14.
1894a   Woordenlijst van de Bare’e-Taal. ‘S-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
1894b   “Naar het Meer van Poso” Mededeelingen NZG 38(1): 1-23.
1894c   “De foeja-bereiding in Poso”  Mededeelingen NZG 38(1): 392.
1894d   “De legenden der Poso-Alifoeren aangaande de eerste menschen”  Mededeelingen NZG 38(1): 339.
1895-7   Een en Ander aangaande het Geestelijk en Maatschappelijk Leven van den Poso-Alfoer. MNZG Vol. 39:3-36, 106-53, Vol. 40:7-31, 121-60, 245-282, Vol. 41:1-52.
1895   “De Tengke-offer bij de Posso-Alifoeren”  Mededeelingen NZG 39(1): 230.
1898  “Van Palopo naar Poso” Mededeelingen NZG 42: 1-106.
1899a “De Weerwolf bij de Toradja’s van Midden-Celebes.” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde XLI: 548-67.
1899b “De Adoptie in Verband met het Matriarchaat bij de Toradja’s van Midden Celebes.” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde XLI: 80-92
1899c  “Het Stroomgebied van de Tomasa-Rivier” Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap tweede series 16: 593-618.
1899d   “Het koppensnellen der Toradja’s van Midden-Celebes en zijne beteekenis”  Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen 4e reeks, Deel III: 147-229
1900a  “Eenige ethnographische Aanteekeningen omtrent de Toboengkoe en de Tomori” Mededeelingen NZG 44(1): 215.
1900b  “De Zending te Posso in 1899” Mededeelingen NZG 44(3): 341-56.
1900c  “Het Rijk Mori”   Tijdschrift KNAG 2nd series, 17: 436-66.
1901a   “Regen Lokken en Regen Verdrijven bij de Toradja’s van Midden Celebes”   Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 44: 1-11.
1901b   “Het Wichelen in Midden-Celebes”   Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 44: 85-96.
1906    Het animisme in den Indischen archipel (‘S-Gravenhage: M. Nijhoff).
1907   De invloed der zending op de maatschappij der inlanders Onze Eeuw 7: 45-80.
1910   Papa ai Woente. Rotterdam, M. Wyt & Zonen.
1911   De Slavernij in Posso (Midden-Celebes). Onze Eeuw 11: 61-97
1913   Ta Lasa: Een Tegenhanger van Papa i Woente. Den Haag, Boekhandel van den Zendings-Studie Raad.
1918   “Measa, Eene Bijdrage Tot het Dynamisme der Bare’e-Sprekende Toradja’s en Enkele Omwonende Volken.” BTLV LXXIV: 233-60.
1919   “Measa, Eene Bijdrage Tot het Dynamisme der Bare’e-Sprekende Toradja’s en Enkele Omwonende Volken- Vervolg.” BTLV LXXV: 36-133.
1920   “Measa, Eene Bijdrage Tot het Dynamisme der Bare’e-Sprekende Toradja’s en Enkele Omwonende Volken – Vervolg.” BTLV LXXVI: 1-116
1923a   “Het Volksonderwijs in Beheer bij de Zending.” KT 12: 426-33.
1923b   “Koopen in Midden Celebes” Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeeling Letterkunde Series B, 56: 149-78.
1924a   “De Rechtspraak der Possoers onder het Indisch Gouvernment.” Koloniale Studien 8 (1): 401-20.
1924b   “De Hoofden in Midden Celebes onder het Nederlandsch-Indisch Gouvernment.” Koloniaal Tijdschrift 13: 23-44.
1924c   “Het Huwelijksrecht in Posso en Zijne Ontwikkeling.” KT 13: 466-82.
1924d   “De beteekenis van den natten Rijstbouw voor de Possoers.” KS 8(2): 33-53.
1925   Van Heiden tot Christen. Oestgeest: Zendingsbureau Oegstgeest.
1930   “De To Wana op Oost-Celebes”  Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 70: 397-627.
1933   “Lapjesgeld op Celebes”  Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 73: 172-83.
1936a   Zending en Volkskracht. ‘s-Gravenhage: Boekhandel en Uitgeverij voor Inwendige en Uitwendige Zending.
1936b   “Communal Unity in Central Celebes.” World Dominion XIV (3): 242-52.
1937a   Het Leven van de Vrouw in Midden-Celebes. Oegstgeest: Het Zendingbureau.
1937b   “Het Leggen van een Knoop in Indonesie.” Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde Deel 84, Serie B(4): 147-66.
1938   De West-Toradjas op Midden-Celebes 4 vols. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 40; Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij).
1950   De Bare’e Sprekende Toradjas van Midden Celebes (de Oost Toradjas) 3 vols. (Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 54; Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij).

Kruyt, J.

1921   “De Boea’ en eenige andere feesten der Toradja’s van Rantepao en Makale” Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde 60: 45-77, 161-186.
1924   “De Moriërs van Tinompo (oostelijk Midden-Celebes)” Bijdragen KITLV 80(1): 33-213.
1970   Het Zendingsveld Poso: Geschiedenis van Een Konfrontatie. (Kampen: Uitgeversmij J.H. Kok N.V.)

Maengkom, F.R.

1907   “Dagboek van een tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes), en terug naar het Poso-Meer”  Tijdschrift KNAG tweede series 24: 855-71.

Mazee, G. W.

1911   “Over Heksen-Moord en de Berechting Daarvan.” Tijdschrift van het Binnenlansch Bestuur 41 (6): 396-402.

Meulin, P. J. van den

1923a   “Het Volksonderwijs in Beheer bij de Zending, en de te Dien Aanzien Bestaande Regeerings-Voorschriften.” KT 12: 243-67.
1923b   “Antwoord op het Artikel van Dr. Alb. C. Kruyt.” KT 12: 434-40.

Musschenbroek, S.C.J.W. van

1880   “Toelichtingen behoorende bij de Kaart van de Bocht van Tomini of Gorontalo en aangrenzende landen” TNAG 4: 93-110.

Noort, G.

Riedel, J. G. F.

1886   “De Topantunuasu of Oorspronkelijke Volksstammen van Centraal Selebes.” BTLV 35: 77-95.

Sarasin, Paul & Frits

Schoor-Lambregts, A. J. van de

1992   “”Het Heerlijke en Schoone Werk der Zending”; Alb. C. Kruyt over Celebes.Indische Letteren 7 (3): 98-108.

Schuyt-Mansvelt, A.M.

1919   Padjangko: Een Toradja-”Boefje”. (‘S-Gravenhage: Boekhandel van den Zendingsstudie Raad)

Weber, Robert

2006   Kulturlandschaftswandel in Zentralsulawesi Historisch-geographische Analyse einer indonesischen Bergregenwaldregion (Göttingen: Universitätsverlag Göttingen)

Willemsen, Marie-Antoinette

1988   Het Pad van de Vrouw: Veranderingen in de positie van Pamona-vrouwen vanaf de eeuwwisseling tot 1987. Unpublished M.A. thesis, University of Breda.
1990. “Cirkels worden Kleiner. Veranderingen in de Positie van Pamona-Vrouwen vanaf de Eeuwwisseling tot 1987.” Jambatan 8 (2): 88-100.